Bescherming van persoonsgegevens

Privacybeleid

Dit privacybeleid informeert u, als gebruiker van onze website en ons productaanbod, over de aard, de reikwijdte en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens.

Wij wijzen er expliciet op dat gegevensdoorgifte via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) qua beveiliging niet totaal waterdicht is en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden.

Dit privacybeleid is nu geldig, met als ingangsdatum februari 2021. Het kan noodzakelijk zijn om dit privacybeleid aan te passen in verband met de voortgaande ontwikkeling van onze website en ons productaanbod of als gevolg van gewijzigde wet- of regelgeving. U kunt de geldende verklaring betreffende gegevensbescherming te allen tijde inzien op en afdrukken vanaf onze website via https://ursapharm.be/nl/conditions-dutilisation/

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 6805/9292-0
Telefax: +49 (0) 6805/9292-88
E-Mail: datenschutz@ursapharm.de

Functionaris Gegevensbescherming

Functionaris Gegevensbescherming URSAPHARM Benelux B.V.
Steenovenweg 5
NL – 5708 HN Helmond

Office assistant
E-Mail: j.hesius@ursapharm.nl
Werktijden: maandag van 8u30 tot 17u00; dinsdag van 8u30 tot 17u00; woensdag
van 8u30 tot 12u30
Horaires: Lundi de 8h30 à 17h00; Mardi de 8h30 à 17h00; Mercredi de 8h30 à
12h30

Bekendmaking van gegevens aan derden en externe leveranciers

Wij voldoen aan de wettelijke voorschriften. Gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan derden binnen het kader van de wettelijke bepalingen.

Dataverwerking op onze website

 

Algemene informatie

 

Integratie van diensten en content van derden

Op onze website kunnen wij diensten van derden gebruiken, bijvoorbeeld voor de integratie van externe media, het uitvoeren van analyses e.d. Dit wordt altijd gedaan op basis van een rechtsgrond, bijvoorbeeld op basis van onze gerechtvaardigde belangen (zoals ons belang bij de analyse, optimalisatie en efficiënte werking van onze website) in de zin van artikel 6(1)(f), onder f van de AVG, of, waar dit in afzonderlijke gevallen noodzakelijk is, op basis van uw voorafgaande toestemming ingevolge artikel 6(1)(f), onder a van de AVG.

Voor dergelijke diensten hebben de externe dienstverleners doorgaans het IP-adres van de gebruiker nodig, aangezien ze de betrokken content niet aan de browser kunnen sturen zonder te beschikken over het IP-adres. Het IP-adres is vereist voor het tonen van dergelijke content. Wij trachten uitsluitend diensten te gebruiken waarbij de betrokken leveranciers voor het leveren van de content uitsluitend gebruikmaken van IP-adressen. Sommige dienstverleners gebruiken ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare grafische bestandjes, ook wel bekend als ‘web beacons’) voor statistische en marketingdoeleinden. De pixeltags kunnen worden gebruikt voor het evalueren van informatie, zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website. De gepseudonimiseerde informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en onder meer technische gegevens over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere gegevens over het gebruik van ons onlineaanbod bevatten, en eveneens aan dergelijke informatie uit andere bronnen worden gekoppeld.

Meer informatie over welke diensten feitelijk worden gebruikt op deze website, over hoe de gegevens binnen hun kader worden verwerkt en over de relevante rechtsgrond ervan vindt u onder de respectievelijke diensten verderop in deze privacyverklaring.

Soorten gegevens die worden verwerkt

Op onze website verzamelen en verwerken wij klantgegevens (zoals namen en adressen), contactgegevens (zoals e-mailadressen telefoonnummers, faxnummers, postadressen), gebruikersgegevens (zoals bezochte websites, aangeklikte links, bezochte content, toegangstijden en toegangslocaties), contentgegevens (zoals opmerkingen, ingevoerde tekst, foto’s, video’s) en metings- en communicatiegegevens (zoals apparaatgegevens, browsergegevens, IP-adressen).

Categorieën betrokkenen

De personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt zijn bezoekers en gebruikers van onze website.

Doeleinden van verwerking

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van gebruikers van onze website om met hen te kunnen communiceren en ze te kunnen informeren (bijvoorbeeld contactverzoeken en andere vragen), voor het uitvoeren van statistische analyses, bereiksmetingen en andere analyses (bijvoorbeeld met marketing- en analysetools), voor een betere ontwikkeling en optimalisatie van content en functies, voor het technisch beheer en optimalisatie van de website en om beveiligingshiaten te dichten.

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt als daartoe een rechtsgrond bestaat. Onderstaand worden de betrokken rechtsgronden afzonderlijk besproken in het kader van de respectievelijke gegevensverwerkingsactiviteiten. In het algemeen geldt dat wij altijd het recht hebben om persoonsgegevens te verwerken als de betrokkene daar toestemming toe heeft gegeven (zie artikel 6(1)(f), onder a en artikel 7 van de AVG), als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele of precontractuele verplichtingen (zie artikel 6(1)(f), onder b van de AVG), als dat noodzakelijk is om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen (zie artikel 6(1)(f), onder c van de AVG) of in het kader van de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen (zie artikel 6(1)(f), onder f van de AVG).

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan verwerkers of andere derden (zoals hostingbedrijven e.d.) met wie wij samenwerken. Wij zijn daartoe gerechtigd als de betrokkene daar toestemming toe heeft gegeven (zie artikel 6(1)(f), onder a en artikel 7 van de AVG), in het kader van de uitvoering van contractuele of precontractuele verplichtingen (zie artikel 6(1)(f), onder b van de AVG), om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen (zie artikel 6(1)(f), onder c van de AVG) of ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen (zie artikel 6(1)(f), onder f van de AVG). Wij gaan een zogenaamde verwerkersovereenkomst aan met verwerkers overeenkomstig artikel 28 van de AVG, volgens welke deze zich eveneens verbinden tot naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften.

Hosting

Deze website wordt gehost op de servers van Hetzner Online GmbH. De door ons gebruikte hostingdiensten dienen om de volgende diensten te leveren: infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten. De diensten worden ingezet ten behoeve van de exploitatie van deze website. In dat kader verwerken wij of verwerkt onze hostingprovider klantgegevens, contactgegevens, contentgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, metadata en communicatiegegevens van alle gebruikers van deze website. De rechtsgrond voor het gebruik van hostingdiensten is de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij de analyse, optimalisatie en de efficiënte en veilige exploitatie van onze website (zie artikel 6(1)(f), onder f van de AVG). Wij hebben met onze hostingproviders daartoe strekkende verwerkersovereenkomsten gesloten.

Toegangsgegevens / serverlogbestanden

Op grond van ons gerechtvaardigd belang ingevolge artikel 6(1)(f), onder f van de AVG verzamelen wij gegevens over elke toegang tot onze website (zogenaamde webserverlogbestanden). De verwerkte gegevens omvatten onder meer IP-adres, tijdstip van ophalen, soort verzoek, protocol, HTTP-status, verwijzer, browsertype en -versie, besturingssysteem en de boodschap dat het ophalen is geslaagd. De gegevens worden gebruikt voor statistische evaluaties ten behoeve van de exploitatie, veiligheid en optimalisatie van het aanbod. Om reden van beveiliging (bijvoorbeeld voor het onderzoeken van gevallen van misbruik) worden de gegevens gedurende een periode van 7 dagen bewaard. IP-adressen worden uitsluitend geanonimiseerd opgeslagen. Als voor bewijsdoeleinden een langere opslagperiode is vereist, worden de gegevens verwijderd nadat de zaak definitief is afgehandeld.

Cookies

Voorts kunnen ‘cookies’ op uw computer worden geplaatst als u onze website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die specifieke informatie over het apparaat van de gebruiker waarmee de website wordt bezocht (pc, smartphone, andere apparaten), opslaan op dat apparaat. Cookies dienen voor de gebruiksvriendelijkheid van websites (zoals opslag van inloggegevens), het verzamelen van statistische gegevens over het gebruik van de website en analyses ten behoeve van verbetering van de website. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen doorgeven aan uw computer.

U kunt de opslag van alle of bepaalde cookies voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen in de beveiligingsinstellingen. Cookies die reeds werden opgeslagen kunnen van de browser worden verwijderd. Dit kan echter leiden tot een beperkt gebruik van de website.

Op deze website kunnen de volgende soorten cookies worden gebruikt:

  • Tijdelijke cookies
  • Permanente cookies

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit of uitlogt. Dit betreft voornamelijk sessiecookies. Deze cookies slaan een zogenaamde sessie-ID op, die kan worden gebruikt om verschillende verzoeken van uw browser toe te wijzen aan de algemene sessie. Dit maakt herkenning van uw computer mogelijk als u weer terugkeert naar de website.

Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf vastgestelde tijd, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies op elk moment verwijderen in de instellingen van uw browser.

Beide soorten cookies kunnen afkomstig zijn van ons bedrijf (dit zijn de ‘eigen cookies’) of bij derden vandaan komen (‘cookies van derden’).

Cookies, die in de eerste plaats zorgen voor een veilige werking van de website en cookies, die uitsluitend de statistische gegevens over algemeen gebruikersgedrag opslaan (zoals het openen van de website en de tijd waarop dit geschiedt), zonder gebruikersgegevens samen te voegen over verschillende websites, zonder gebruik van externe servers of diensten en zonder traceerbaarheid vast te leggen, gebruiken wij op basis van ons gerechtvaardigde belang bij een betrouwbare en functionele levering van de website, evenals voor statistische doeleinden om onze website te optimaliseren, e.e.a. in overeenstemming met artikel 6(1)(f), onder f van de AVG.

Het gebruik van andere cookies is uitsluitend gebaseerd op uw voorafgaande tostemming ingevolge artikel 6(1)(f), onder a van de AVG. Dergelijke cookies worden doorgaans gebruikt om ons aanbod te optimaliseren en om afzonderlijke marketingmaatregelen te ontwikkelen en optimaliseren. U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies en tools vrijwillig geven bij uw eerste bezoek aan onze website.

U kunt uw beslissing op elk moment wijzigen op onze website.

Uitschakeling van/bezwaar tegen cookies

In het algemeen kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor bereiksmeting en reclamedoeleinden via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/). U kunt dat ook doen via de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Voorts kunt u de opslag van cookies voorkomen via de relevante beveiligingsinstellingen in uw browser. In dat geval kan het echter zijn dat u niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken.

Bovengenoemde opties gelden voor alle hierna vermelde cookies die we gebruiken voor deze website.

Teller van MyFonts

Wij maken op deze website gebruik van de online designdienst MyFonts die wordt aangeboden door dienstverlener Monotype Imaging Holdings Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, VS (‘MyFonts’). We gebruiken deze dienst voor het optimaliseren van de teksten en achtergronden (zogenaamde fonts) op de website, zodat die altijd goed leesbaar zijn en er aantrekkelijk uitzien. Uw browser laadt daartoe de voor de presentatie benodigde lettertypen in uw browsercache. Op grond van onze contractuele relatie heeft MyFonts recht op een vergoeding, die wordt berekend aan de hand van het aantal hits op de website met genoemde fonts. Uit hoofde daarvan zijn wij contractueel verplicht om een zogenaamde trackingpixel in de website op te nemen. Het gaat daarbij om een afbeeldingsbestand van één pixel dat op de website zelf wordt opgeslagen. De pixelcode verzamelt de IP-adressen van de bezoekers om het aantal verschillende bezoeken (‘hits’) te tellen. MyFonts verwerkt de gegevens samen met een geanonimiseerd projectnummer en de pagina-URL ten behoeve van het tellen. Meer informatie over wat MyFonts doet met de gegevens kan worden gevonden in hun privacybeleid: https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/datenschutzrichtlinie-zum-tracking-von-webschriften.

eTracker

Wij gebruiken etracker Analytics van etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, impressum: https://www.etracker.com/impressum/ (hierna aangeduid als ‘etracker’). Veelgestelde vragen (FAQ) aan etracker betreffende de AVG vindt u hier: https://www.etracker.com/docs/faq/eu-dsgvo/. Het privacybeleid van etracker vindt u hier: https://www.etracker.com/datenschutz/. Wij hebben met etracker een daartoe strekkende verwerkersovereenkomst gesloten.

Wij gebruiken Analytics van etracker op basis van ons gerechtvaardigd belang ingevolge artikel 6(1)(f), onder f van de AVG. In dit geval omvat dat belang de evaluatie van onze website en verbetering ervan voor u als gebruiker. etracker Analytics gebruikt standaard geen cookies, maar registreert het bezoekersgedrag (met gebruikmaking van louter technische parameters, zoals het verkorte adres of de gebruikte browser) binnen een sessie (bezoek aan de website) door middel van sessietracking zonder gebruik van cookies. Een hashwaarde (combinatie van tekens waaruit de oorspronkelijke gegevens niet kunnen worden afgeleid) wordt door middel van een vingerafdrukprocedure gegenereerd uit louter technische gegevens (zoals het verkorte IP-adres of de gebruikte browser), waaraan de datum van het paginabezoek wordt toegevoegd om identificatie van de gebruiker nog minder waarschijnlijk te maken. Deze waarde wordt na een periode van 24 uur automatisch verwijderd. Binnen die 24 uur kan de vingerafdruk een analyse maken van het gebruikersgedrag.

U kunt hier op elk moment bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking:
Tracking toestaan

Naast etracker Analytics, maken wij op onze website gebruik van de etracker Optimiser add-on van etracker met A/B-testing (meer informatie: https://www.etracker.com/docs/bedienung/etracker-optimiser/testing-targeting/a-b-testing-smart-messages/), van Overlay Messaging (meer informatie: https://www.etracker.com/docs/videos/etracker-optimiser/smart-messages/), Remarketing Feed (meer informatie:
https://www.etracker.com/docs/data-services/remarketing-feed/) en van toegang tot gebruikersprofielen in real time.

Contact

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of via e-mail of ons Facebook-account), worden uw gegevens verwerkt overeenkomstig artikel 6(1)(f), onder b, van de AVG teneinde het verzoek te verwerken en daarnaast voor het beantwoorden van eventuele latere vragen. Uw gegevens worden gewist zodra wij uw verzoek volledig hebben verwerkt.
Voorts wijzen wij op het volgende:

Als farmaceutisch bedrijf zijn wij wettelijk verplicht om verzoeken met betrekking tot gebeurtenissen gerelateerd aan de veiligheid van geneesmiddelen en medische instrumenten, te melden, te documenteren en waar nodig door te geven aan de bevoegde autoriteiten. Dergelijke melding kan persoonsgegevens omvatten, zoals uw naam, woonplaats, gezondheidsgerelateerde informatie en dergelijke, mits u ons deze uitdrukkelijk en vrijwillig heeft medegedeeld. Om aanvullende informatie te verkrijgen, kan het noodzakelijk zijn dat URSAPHARM contact met u opneemt. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking ligt in artikel 6(1)(f), onder c van de AVG in samenhang met artikel 3 van de Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung (Verordening veiligheidsplan medische hulpmiddelen) of artikel 63c van het Arzneimittelgesetz (Geneesmiddelenwet). Voorts zijn wij om redenen van geneesmiddelenbewaking verplicht om in dat geval uw persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke voorschriften ten minste 5 jaar te bewaren voor testdoeleinden. Na afloop van de wettelijke bewaarperiodes worden uw gegevens gewist of geanonimiseerd.

Uw rechten als betrokkene

U kunt op elk moment, kosteloos, op bovenstaand adres informatie opvragen over u betreffende gegevens. Daarnaast kunt u onder bepaalde omstandigheden verzoeken om rectificatie of verwijdering van u betreffende gegevens. Voorts heeft u in bepaalde gevallen het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens, evenals het recht op verkrijging van de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en om de gegevens over te dragen. Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u daarnaast het recht die toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit heeft overigens geen effect voor de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

Recht van bezwaar
Op basis van artikel 6(1)(f), onder f van de AVG heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden.

Recht om een klacht in te dienen

U kunt eveneens een klacht indienen bij de eerdergenoemde Functionaris Gegevensbescherming of bij een toezichthoudende autoriteit.

De toezichthoudende autoriteit waar wij onder vallen is:

Contactgegevens algemeen
Bezoekadres
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg
2594 AV DEN HAAG

Postadres
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Telefoon en fax
Tel: 070-8888 500*
Fax: 070-8888 50

Doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land/buiten de EU

Als wij persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners buiten de EU, doen wij dat uitsluitend overeenkomstig artikel 44 e.v. van de AVG, derhalve in principe uitsluitend wanneer de EU Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, of indien sprake is van andere passende waarborgen ter bescherming van persoonsgegevens (bijvoorbeeld bindende interne gegevensbeschermingsvoorschriften of door de Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen). Ingeval wij bij uitzondering van het bovenstaande afwijken, zullen wij u daar steeds tijdig vóór aanvang van de verwerking van in kennis stellen en uitsluitend met verwerken beginnen na uw voorafgaande, uitdrukkelijke, op basis van de verkregen informatie gegeven toestemming (artikel 49 (1), onder a van de AVG).